Instruments

Taller d’Instruments


Roda d’instruments per els alumnes de 5 anys que fan iniciació a l’escola, per a que coneguin i provin els diferents instruments, i puguin escollir el que voldran tocar el curs següent.

Instruments


A partir dels 6 anys per a la majoria dels instruments. Es tracta d’aprendre a tocar un instrument utilitzant les habilitats naturals dels alumnes, des del toc d’oïda, la improvisació i creativitat, i també la lectura de peces adequades a cada edat i nivell, combinant obres dels grans compositors amb música moderna (jazz, rock, pop, bandes sonores, etc…)

Grups Instrumentals


Tocar un instrument amb altres persones és un dels moments més emocionants de viure i compartir la música. A l’escola hi ha grups instrumentals de vent, de corda i de música de cambra amb diferents tipus d’instruments.

Combos de música moderna


Grups de música amb diferents instruments com la bateria, el baix elèctric, la guitarra elèctrica i altres instruments solistes, amb repertori de rock, pop, jazz,…